Redigerade arbeten och utgåvor
Edited works

2011

Bilden av Budde. Studier kring en svensk språkpionjär. Utgivna av Lars Wollin. Åbo: Åbo Akademis förlag. Även: Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter 95.

2009

Thet Gothlendska Tungomålet. Språkkapitlet i Lars Neogards Gautauminning (1732). Utgivet med inledning och kommentar av Lars Wollin. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 108.) Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.)

Deutsch im Norden. Akten der Nordisch-germanistischen Tagung zu Åbo / Turku, Finnland, 18. – 19. Mai 2007. Medutgivare: Dagmar Neuendorff & Michael Szurawitzki. (Nordeuropäische Beiträge aus den Human- und Gesellschaftswissenschaften 28.) Frankfurt M.: Lang.

2007

Det moderna genombrottet – också en språkfråga? Studier i svensk språkhistoria 9. Föredrag vid nionde sammankomsten för svenska språkets historia, i Åbo 19–20 maj 2006. Medutgivare: Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin. (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 5.) Åbo: Svenska institutionen vid Åbo akademi.

2005

Fiktionens texter – och verklighetens. Skisser från ett projekt. Medutgivare: Maria Sarén. (FILIS rapport 1.) Åbo: Åbo akademi. Inst. för språk och kultur: Svenska.

1997

”Hær sigx aff abotum allum skemptan mykla.” Textutgåva (medutgivare Per-Axel Wiktorsson). I: O. Ferm & B. Morris (utg.): Master Golyas and Sweden. The Transformation of a Clerical Satire. Stockholm 1997. Sid. 21931.

1993

Studier i svensk språkhistoria 3. Förhandlingar vid tredje sammankomsten för svenska språkets historia, i Uppsala 1517 oktober 1992. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 34.) Uppsala.

1986

Translation Studies in Scandinavia. Proceedings from The Scandinavian Symposium on Translation Theory (SSOTT) II. Lund 1415 June 1985. Medutgivare: Hans Lindquist. (Lund Studies in English 75.) Lund.

1984

Tiällmannstudier. Nordlund 4 1984. Lund 1984.