Recensioner
Reviews

2018

Bo Lindberg: Den akademiska läxan. Om föreläsningens historia. (KVHAA Handlingar. Historiska serien 36.) Stockholm 2017. Recension. I: Språk och stil 28 nf 2018. Sid. 225–29. DOI: 10.33063/diva-376245

Ladda ned arbetet som pdf

2015

”’I döda profeters sällskap.’ Tankar krig en nordistisk lundarapsodi.” Recension av Ulf Teleman: I döda profeters sällskap. Nordister och nordistik i Lund – från 1860-tal till 1930-tal. I: Språk och stil 25/2015. Sid. 218–222.

Ladda ned arbetet som pdf

2013

”Sif Rikhardsdottir: Medieval Translations and Cultural Discourse. The Movement of Texts in England, France and Scandinavia.” Recension. I: Scripta islandica 64/2013. Uppsala. S. 142–150.
Scripta Islandica 64/2013

”Hovets elokvens. När Yvain blev Herr Ivan.” Utbyggd recension av Sofia Lodén: Le chevalier courtois à la rencontre de la Suède médiévale. Du chevalier au lion à Herr Ivan. I: Arkiv för nordisk filologi 128 (2013). Sid.151–163.

2007

”Jonas Carlquist: Vadstenasystrarnas textvärld. Studier i systrarnas skriftbrukskompetens, lärdom och textförståelse.” Recension. I: Språk och Stil 17 nf, 2007. Sid. 200–03.

2006

”Birgitta Englund Dimitrova: Expertise and Explicitation in the Translation Process.” Recension. I: Språk och Stil 16 nf, 2006. Sid. 215–19.

2004

”Rune Palm: Vikingarnas språk. 750–1100.” Recension. I: Svenska dagbladet 13 december 2004.
Recensionen

1998

”Dorothea Hygrell: Att översätta komik. En undersökning av funktionsförändringar i tyska översättningar av svensk skönlitteratur.” Recension. I: Språk och Stil 8 nf, 1998. Sid. 208–13.

”Mognande lagspråk. Stilskikt i Kristoffers landslag.” Utbyggd recension av Bo-A. Wendt: Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag. I: Arkiv för nordisk filologi 113 (1998). Sid.175–97.

1997

”Monica Johansson: Lexicon Lincopense. En studie i lexikografisk tradition och svenskt språk vid 1600-talets mitt.” Recension. I: Språk och Stil 7 nf, 1997. Sid. 175–81.

”Helgonlegender och klosterkultur.” Utbyggd recension av J. Carlquist: De fornsvenska helgon­legenderna. Källor, stil och skriftmiljö. I: Arkiv för nordisk filologi 112 (1997). Sid.153–82.

1995

”Gideon Toury: Descriptive Translation Studies and beyond.” Recension.  I: Språk och Stil 5 nf, 1995. Sid. 199–204.

1994

”Romersk retorik. Till Herennius. (Originalets titel: Rhetorica ad Herennium.) I översättning av Birger Bergh med förord av Kurt Johannesson.” Recension.  I: Språk och Stil 4 nf, 1994. Sid. 214–18.

1993

”Jan Ivarsson: Subtitling for the Media. A Handbook of an Art.” Recension. I: Språk och Stil 3 nf, 1993. Sid. 211–15.

1992

”’Recentior, non deterior.’ Tankar kring en ny fornsvensk Birgittautgåva.” Utbyggd recension av B. Morris (utg.): Book V of St Birgitta’s Uppenbarelser. Edited from Ms Cod. Ups. C 61. I: Arkiv för nordisk filologi 107 (1992). Sid.206–39.