Populärvetenskap
Popular works

Lexikonartiklar

Svenskt översättarlexikon (red. Lars Kleberg)

Eufemiavisorna

Jöns Budde

Svensk bibelöversättning

Upplandslagens stadfästelseakt och den svenska översättningshistoriens början

Övrigt

2019

”’Den katolska översättningen.’ En historisk ironi kring reformatorernas svenska bibel?” I: Signum 1, januari 2019. Sid. 34–38.

2013

”Att översätta är nödvändigt. Kring halva nationallitteraturen i svensk och nordisk språk- och kulturhistoria”. I: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri utgiven av Letterstedtska föreningen. Årg. 89:4. Sid. 321–333.

”Den svenska översättningskulturen – hur gammal är den?” I: Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning.  Språkrådets skrifter 15. Sid. 22–31.

2011

Gutarnas ”breda och grofwa flabb.” När Gotlands dialekt upptäcktes. I: T. Gislestam (red.): Gotländska studier 9. Visby: S:t Knuts Gille. S. 35–59.

2004

”När svenskan blev ett skriftspråk.” I: Jakob Christensson (red.): Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden. Lund: Signum. Sid. 401–[415].

2000

”Vid forskningsfronten …” I: Saga och Sed 2000. Sid. 127–32.

1999

”Bibelns makt och språkets frihet. En linje i den äldsta svenska bibelöversättningen.” I: R. Boström Andersson (red.): Ordets makt och tankens frihet. Om språket som maktfaktor. (Humanistdagarna vid Uppsala universitet 1999.) Uppsala 1999. Sid. 353–65.

1997

”Från Marcel Proust till Barbara Cartland. Om källspråk och översättning på den svenska bokmarknaden.” I: R. Boström Andersson (red.): Den nordiska mosaiken. Språk- och kulturmöten i gammal tid och i våra dagar. (Humanistdagarna vid Uppsala universitet 1997.) Uppsala 1997. Sid. 359–70.

1996

”Munklatin och riddarsvenska. Den tvåspråkiga medeltidskulturen.” I: L. Moberg & M. Westman (red.): Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (SSSN 81.) Stockholm 1996. Sid. 11–30.

”När blev svenskan europeisk?” I: G. Green-Eklund (red.): Att förstå Europa mångfald och sammanhang. (Humanistdagarna vid Uppsala universitet 1994.) Uppsala 1996. Sid. 181–89.

”Översättning.” I: Nationalencyklopedin 20. Stockholm 1996. Sid. 536–38.

1994

”Prickskytte på språkets nykomlingar” samt ”God svenska har alltid lyst med lånad glans.” I: Svenskläraren 1/1994, sid. 26–27, 29–30.

1993

”’Blott barbariet var en gång fosterländskt.’” I: Tolkningsperspektiv 1/93, sid.20–23.

1991

”Kring det svenska bibelspråkets historia.” I: Den svenska bibeln. Ett 450-årsjubileum. Svenska bibelsällskapet. Stockholm. Sid. 225–241.

1986

”… och hur blev det ordning och reda på vårt språk?” I: Forskning och framsteg 3/86, sid. 11–14.

1990–2001

Nio artiklar i Språklådan i Upsala Nya Tidning: 11.12 1990, 3.3 1992, 18.5 1993, 29.11 1994, 19.3 1996, 15.4 1997, 12.10 1998, 29.11 1999 samt 11.3 2001.