Bibliografisk inventering
Bibliographic inventory

2005

FILIS (=Fiktionslitteratur på svenska i Sverige och Finland.) Databasen för fiktionsprosa på svenska 1830–1900. Del 1: Böcker utgivna i Sverige. Del 2: Böcker utgivna i Finland.
FILIS

1987

Nysvensk bibliografi. Del 1–2. Nordlund 12: 1, 2. Lund.