Kort cv

  • fil. kand 1970 i Lund (latin, nordiska språk)
  • fil. dr 1981 i Lund (nordiska språk)
  • docent 1988 i Göteborg
  • verksam 1981–2002 som forskare, universitetslektor och professor i nordiska språk/svenska i främst Lund, Göteborg och Uppsala
  • verksam 2002–2008 som professor i svenska språket vid Åbo Akademi, Finland
  • prof. em. sedan 2008 i Uppsala

Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala.
Hedersledamot av Svenska litteratursällskapet i Finland.